תכניות אימון

קביעת רמה

על מנת לבנות תכנית אימון המותאמת אישית ללקוח ואשר עומדת בדרישותיו הייחודיות, כל לקוח עובר אבחון לקביעת רמת האנגלית שלו. אבחון זה כולל מילוי שאלון קצר וראיון אישי בשפה האנגלית.
כל תכנית אימון אשר נבנית מתוקפת מעת לעת על מנת להבטיח את מידת הרלוונטיות שלה, והיא מתגמשת ומתעצבת על פי התקדמותו של הלקוח ועדכון רמת האנגלית שלו.

 

תוכנית אימון לקבוצות עובדים

חברת EZ English מציעה סמינר הדרכה קבוצתי בן שמונה שעות הסוקר ביטויים יום-יומייס נפוצים בשפה האנגלית, נימוסים, הליכות ומנהגים בין-תרבותיים שכיחים, אופן העברת מצגות באנגלית ועמידה מול קהל, טיפים לתקשורת בין-אישית פורמאלית וא-פורמאלית, וכן סקירת מונחים מקצועיים רלוונטיים בשפה האנגלית ע״פ הצורך.
יום סמינר זה מועבר לקבוצות עובדים הנמצאים בקשרי עסקים תדירים עם עמיתים בחברות בין- לאומיות בחו׳׳ל, אשר השימוש בשפה האנגלית עבורם הינו הכרח במסגרת תפקידם.

 

תכנית אימון אישית

מתוך ההבנה כי עסקים נעשים בין אנשים, וכי לתקשורת ויחסים בין-אישיים יש משמעות רבה ולעתים אף מכרעת בסגירת עסקאות, חברת EZ English מציעה תכנית אימון ייחודית המנחה ומלווה אנשי עסקים, בכל הדרגים, באופן אישי. במסגרת תכנית זו, ניתן דגש על הנקודות הבאות: